Menu główne
Pozostałe
Zrealizowane Projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Śladami przeszłości


Ta ziemia od innych mi droższa


Pański Ogród


Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn.

Szkoła Marzeń

Zobacz jak realizowaliśmy nasz program.

Statystyki


Wszystkie wizyty: 5622
Dzisiaj: 100

gości na stronie:
1

Newsletter
Certyfikaty
Katalog Gwiazdor
Kalendarz
BIP

Szkoła marzeń

 

Nasz program zatytułowaliśmy „Pański Ogród – Centrum Dziecięcej Aktywności Sportowej, Turystycznej i Artystycznej”. Jego celem było wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci z naszej szkoły i pozostałych szkół z terenu gminy Zarszyn.

W programie brało udział 154 uczniów z naszej szkoły , 500 uczniów z gminy , 11 nauczycieli , 26 różnych instytucji.

 

Nasze działania:

 

1.„ Śladami zarszyńskich zabytków i pomników przyrody” –piesze rajdy dla dzieci z 7 szkół w gminie.

 

 

 

 

 

 

2. „Inkubator Twórczości” -stałe , cotygodniowe , otwarte zajęcia pozalekcyjne : „Estrada Młodych”, Klub Plastyczny „Pędzelek”, teatrzyk„Dionizy”, grupa kabaretowa „Uch od śledzia”, Zespół Realizatorów Filmowych „Klaps”, Redaktorzy Portalu Internetowego „W pańskim ogrodzie”, Klub Tropicieli „Włóczykij”, oraz Uczniowski Klub Sportowy „Macho”.

 

 

 

 

 

 

Co działo się w „Pańskim Ogrodzie” czyli jak Szkoła Podstawowa realizowała projekt „Szkoła Marrzeń”

 

W październiku 2005 r. w gronie 443 szkół w całej Polsce Szkoła Podstawowa w Zarszynie rozpoczęła realizację swojego programu rozwojowego w ramach „Szkoły Marzeń”. Program ten finansowany był z budżetu państwa oraz przez Europejski Fundusz Społeczny, a jego głównymi organizatorami byli: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Projekt, który powstał w szkole ujmował pomysły na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych naszych uczniów dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i samorządu terytorialnego. Chcieliśmy realizować plany i marzenia edukacyjne oraz życiowe dzieci szkoły zarszyńskiej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tak rozumianego zadania nie da się zrealizować w ramach działań ograniczonych do samych tylko lekcji w klasie szkolnej. Dlatego też wzięliśmy pod uwagę wszelkie formy opieki, wychowania, zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności uczniów i szkolnej społeczności w środowisku lokalnym.

 Szkoła mając jednak bardzo ograniczone możliwości samodzielnej realizacji tak nakreślonego celu, uzyskała wsparcie społeczności lokalnej i aktywnie współpracowała z innymi szkołami i instytucjami w swoim środowisku.

 

Jednym z działań programu „Pański Ogród” były „Laury nad Pielnicą” czyli Sportowo-Artystyczna Liga Szkół Podstawowych. Był to turniej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn, obejmujący 5 spotkań, do których organizator czyli Szkoła Podstawowa w Zarszynie zaprosił wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Zarszyn. Odbyło się 5 spotkań (Ligii), w których wzięło udział średnio po 150 uczestników:

 

I Liga odbyła się 11 listopada 2005 r.

 

Ocenie poddano prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. A tematem było „Święto Niepodległości w oczach dziecka”. Prace uczniów  można było obejrzeć w sali Domu Ludowego w Zarszynie, gdzie tego dnia odbyła się akademia środowiskowa z okazji 87. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Druga część spotkania miała odmienny charakter. To były prawdziwe emocje… W dwóch grupach wiekowych przeprowadzono rozgrywki sportowe, w których uczestniczyły reprezentacje uczniów wszystkich szkół gminy. Drużyny uczniów starszych czyli klasy IV – VI rozegrały mecze piłki nożnej, zaś dzieci młodsze ( kl. I - III ) rywalizowały w następujących konkurencjach: bieg z piłką lekarską, rzut piłeczkami do kosza, slalom z kozłowaniem, kopanie piłki do bramki. Naszą szkołę reprezentowały drużyny dzieci należących do Klubu Sportowego „ MACZO” .

 

II spotkanie Ligi Szkół miało miejsce16 lutego 2006 r.

 

Pracy było moc - trzeba było przygotować się do prezentacji teatralnych MASKA i zjazdu na BELE-CZYM. Do rywalizacji przystąpiło 5 szkół: SP w Zarszynie,  w Odrzechowej,  w Bażanowce,  w Jaćmierzu i  w Pielni. Podczas pierwszej części imprezy widzowie mieli okazję obejrzeć przedstawienia teatralne każdej ze szkół. Wystawiono różne sztuki. Mali aktorzy grali wręcz profesjonalnie. W przerwach między kolejnymi przedstawieniami czas wszystkim zebranym umilała zarszyńska "Estrada Młodych", która tym razem wprowadziła widzów w nastrój zabawy indiańskiej oraz grupa kabaretowa "Ucho od śledzia". Po spożyciu posiłku  przeniesiono się z sali Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej do "Pańskiego Ogrodu" czyli parku podworskiego. Tam już - na górce - ustawiono pojazdy do konkurencji sportowej. Zanim wykonano zjazd, każda z grup musiała zaprezentować swój pojazd, a każdy z nich był oryginalny. Jury tym razem oceniało oryginalność pojazdu, przygotowanie grupy zjazdowej, długość zjazdu na wykonanym pojeździe. Zabawy i uciechy przy tym było moc, a pojazd „Wiking” z Zarszyna robił furorę.

 

25.03.2006 r. odbyło się III spotkanie uczniów szkół podstawowych na rozgrywkach Ligi.

Tym razem uczestnicy 7 szkół rywalizowali w zawodach sportowych w dwóch kategoriach: klasy I - III - gra w dwa ognie, a klasy IV - VI - piłka ręczna. W drugiej części spotkania trzy szkoły zaprezentowały się w Przeglądzie Filmowym "KLAPS". Widzowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną obrazującą dorobek Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu, film „Pierwszy dzień wiosny” obchodzony w Szkole Podstawowej w Odrzechowej oraz filmową wersję prezentującą przebieg rajdu "Zimowa Baśń" i Zjazd na BELE-CZYM przygotowaną przez Szkołę Podstawową w Zarszynie.

 

21.04.2006 r. to IV Spotkanie Ligi, podczas którego przeprowadzono na zarszynskim stadionie zawody w czwórboju lekkoatletycznym , w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VI z siedmiu szkół z terenu gminy Zarszyn. Rywalizowali oni w następujących konkurencjach: bieg na 100 m, bieg na 700 m, skok w dal, rzut piłką lekarską. Jednocześnie w Sali Kina w Zarszynie odbywał się Turniej Kabaretów "O Złote Jajco". Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności komediowych, a publiczność entuzjastycznie reagowała na humor słowny i sytuacyjny.

 

 

24. maja 2006 roku odbyła się już V, a zarazem ostatnia Liga Sportowo-Artystyczna Szkół o Puchar Wójta Gminy Zarszyn. Tym razem współzawodnictwo dotyczyło prezentacji artystycznej szkół i biegów przełajowych

Na scenie sali Domu Ludowego wystąpiły: zespół ludowy z Pielni, zespół taneczny "Kropeczki" z Nowosielec, zespół taneczno-wokalny z Odrzechowej, Bączki - Robaczki - Łabądki z Zarszyna, 15 Drużyna Harcerska z Jaćmierza, zespół "Wiolinki" z Długiego i zespół muzyczny z Bażnówki. Zespoły pokazały bardzo wysoki poziom artystyczny, a jury pod kierunkiem pana Roberta Korony miało "twardy orzech do zgryzienia", aby wybrać najlepszy zespół. Występujące dzieci śpiewały i tańczyły rock and roll'a, pieśni harcerskie, biesiadne, poważne i wesołe. Walory tańców ludowych podkreślały bogate stroje, a wykonane tańce towarzyskie wprawiły wszystkich w zdumienie. Młodsze dzieci tańczyły tańce skandynawskie, prezentowano także pieśni cygańskie. Występy pokazały, że wśród naszych dzieci jest wielu uzdolnionych muzycznie i umiejących ten swój talent zaprezentować publicznie. Uczniowie nie mieli tremy, a na scenie starały się "wypaść jak najlepiej". Bogate stroje i oprawa muzyczna dodały im kunsztu artystycznego.

 

Wszystkie konkurencje artystyczne oceniało dziecięce jury, złożone z przedstawicieli zainteresowanych szkół. Ponadto za udział przyznawano 3 punkty, i za I miejsce – 3 pkt, II – 2 pkt, III – 1 pkt. W wyniku dokładnie prowadzonej dokumentacji rozgrywek, po podliczeniu wszystkich punktów I miejsce i puchar Wójta Gminy Zarszyn zdobyła Szkoła Podstawowa w Zarszynie z 56 pkt, II m-ce Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 40 pkt i III miejsce – Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 37 pkt.

 

Kolejnym działaniem jakie prowadziła Szkoła w swoim programie „Pański Ogród” był „Inkubator Twórczości” czyli stałe, cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne. W ciągu całej realizacji tego działania przeprowadzono 700 godzin. Dbając o rozwój zainteresowań, talentów uczniów naszej szkoły,  zgodnie z założeniami programu w ramach „Inkubatora Twórczości” działały liczne koła zainteresowań : Zarszyńska Estrada Młodych, Klub Plastyczny „Pędzelek”, Teatrzyk „Dionizy”, Kabaret „Ucho od śledzia”, Zespół Realizatorów Filmowych „KLAPS”, Klub Kronikarzy i Redaktorów Portalu Internetowego „W Pańskim Ogrodzie”, Klub Tropicieli „Włóczykij” oraz Uczniowski Klub Sportowy „MACHO”.

Prawie każdy uczeń naszej szkoły znalazł odpowiednią dla siebie formę zajęć pozalekcyjnych, co na pewno pomogło mu w jego wszechstronnym rozwoju. Udział w tych zajęciach był dobrowolny, więc fakt, iż uczniowie tak chętnie po południu pojawiali się w szkole, świadczył o tym, że były one dla nich ciekawe, a nauczycieli przekonały o celowości tych działań.

            Dzieci uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, pracowały, przygotowując się także do występów i w zależności od charakteru koła zainteresowań co jakiś czas prezentując efekty swojej pracy.

 

W ramach Inkubatora Twórczości zorganizowano spotkania i wycieczki:

-         spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim, który przebywał na zaproszenie LO w Rymanowie,

-         wyjazd do sanockich galerii, gdzie dzieci zwiedziły kolekcję ikon, obrazy Zdzisława Beksińskiego, rzeźby Mariana Kruczka i ceramikę pochudzką w Galerii Sztuki współczesnej im. Marii i Franciszka Prochasków,

-         wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakle: „Alicja w Krainie Czarów” i „Poskromienie złośnicy”,

-         wyjazd do Iwonicza Zdroju w celu bliższego poznania miejscowości uzdrowiskowej oraz wód zdrojowych

 

Dużą atrakcją dla naszych dzieci w ramach „Inkubatora” był dwukrotny wyjazd do Wieliczki i Krakowa

 

Celem pierwszego wyjazdu w sobotę 13. maja były działania plastyczne na Rynku Krakowskim czyli przybliżenie dzieciom profesjonalnych form wyrazu artystycznego, integracja z lokalnym środowiskiem artystycznym oraz zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. 

W kolejną sobotę, 20. maja odbyła się druga wycieczka, również z programem zwiedzenia kopalni soli w Wieliczce, a ponadto sanktuarium w  Łagiewnikach, udział w  Krakowskich Dniach Nauki oraz atrakcją jaką było obejrzenie filmu przyrodniczego pt: „Skarby oceanów” w kinie trójwymiarowym IMAX.

 

 

Kolejnym działaniem realizowanym w Programie „Pański Ogród” były przedsięwzięcia o charakterze turystyczno-krajoznawczym „Śladami zarszyńskich zabytków i pomników przyrody”, adresowane również do reprezentacji wszystkich 7. szkół podstawowych z terenu Gminy Zarszyn. W ramach tego działania przeprowadzono 3 rajdy:

 

Pierwszy w dniu 5 listopada 2005 r. pod hasłem „Jesień idzie … Nie ma na to rady!”, czyli „ Poszukujemy skarbów Pani Jesieni”. Oprócz uczniów naszej szkoły do udziału w rajdzie zaproszono trzydziestoosobowe reprezentacje dzieci ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Zarszyn. Najważniejsze cele, które przyświecały nam jako organizatorom, to: prezentacja walorów przyrodniczych Ziemi Zarszyńskiej i ukazanie piękna jesiennego krajobrazu. Wszystkim uczestnikom dopisywały humory, zwłaszcza że czekało na nich wiele atrakcji: zagadki, szukanie skarbu Pani Jesieni, wybory Miss Jesieni, prezentacja piosenki turystycznej i skeczu, plener malarski, spotkanie z leśnikiem i wreszcie tradycyjne pieczenie kiełbasy.

 

Rajd "Zimowa Baśń" to drugie spotkanie członków klubu "Włóczykij" ze szkoły zarszyńskiej z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół z terenu Gminy Zarszyn. Tym razem trasa rajdu 9 lutego wiodła do Leśniczówki "Hrendówka" w Odrzechowej. Pogoda dopisała, humory również i z miejsca zbiórki w "Pańskim Ogrodzie" w Posadzie Zarszyńskiej wyruszono na trasę. Po drodze były do wykonania zadania: uważna obserwacja tropów zwierzyny leśnej i rzeźba ze śniegu. Okazało się również, że organizatorzy rajdu przygotowali też niespodziankę. Był to kulig. Ku wielkiej radości dzieci przed Leśniczówkę zajechały sanie zaprzężone w parę koni i rozpoczęła się wspaniała zabawa. W miłej atmosferze prowadzone były też integracyjne zabawy, a między nimi gawędy łowieckie prowadzone przez Nadleśniczych. Dzieci zwiedziły również Ośrodek Edukacji Ekologicznej, oraz przebyły krótką trasę Ścieżką Edukacyjno - Przyrodniczą "Hrendówka". Na zakończenie uczestnicy rajdu i opiekunowie posilili się smacznymi kiełbaskami z rusztu i gorącą herbatą.

 

10.05.2006 r. odbył się III Rajd Gwiaździsty pod hasłem "Wiosna - cieplejszy wieje wiatr", wzięło w nim udział ok. 100 uczniów ze szkół Gminy Zarszyn. Przebiegał on "Szlakiem bocianich gniazd i pomników przyrody". Celem Rajdu było: bezpośredni kontakt z przyrodą, wzbogacenie wiadomości uczniów z zakresu ochrony roślin i zwierząt, integracja społeczności uczniowskich ze szkół uczestniczących w rajdzie. Na trasie tego wiosennego rajdu, który miał miejsce wokół zarszyńskich stawów, dzieci uzyskały wiele cennych informacji na temat roślin, zwierząt, położenia naszej miejscowości. Podczas marszu uczestnicy podziwiali widoki, a małe "conieco" wśród umajonej łąki smakowało im wybornie. Rajd kończył się w "Pańskim Ogrodzie", gdzie znajduje się największe skupisko stanowisk gniazd bocianich i pomników przyrody. Przy ognisku grupa ornitologów działająca przy Gimnazjum w Zarszynie przeprowadziła pogadankę na temat "Bocian - ptak chroniony" oraz konkurs z zakresu wiedzy na temat tego wspaniałego ptaka. Dzieci ze wszystkich szkół wykazały się dużym zasobem wiadomości na temat bocianów. Po męczącym marszu bardzo smakowała kiełbaska z ogniska i soczek. Pogoda i humor dopisywał wszystkim. Nie obeszło się bez integracyjnych zabaw i śpiewu. Na zakończenie tego ostatniego rajdu wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki. 

Końcowym efektem pracy Klubu jest wydanie folderu „Śladem zarszyńskich zabytków i pomników przyrody – Zarszyn, ziemia sławna, piękna i gościnna”.

 

Następnym działaniem, którego podjęła się nasza szkoła to renowacja Ścieżki rekreacyjno-przyrodniczej w parku podworskim w Posadzie Zarszyńskiej. Ścieżka ta powstała w latach 2001-2002 z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Zarszynie przy współpracy z grupą społeczników wymagała już odnowienia. Dzisiaj możemy zaprosić Państwa na jej trasę. Niech służy mieszkańcom Zarszyna i okolic jako miejsce refleksji nad przeszłością historyczną i aktywnego wypoczynku.

 

Oprócz tych zmagań, które dostarczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń, emocji i zabawy, odbyło się również 10 spotkań warsztatowych dla nauczycieli z terenu gminy  dotyczące różnych tematów.

Odbyła się też sesja oświatowa z udziałem ok.. 60 zaproszonych gości. Tematem sesji była: „Lokalna polityka oświatowa na lata następne”, a następnie prezentacja lokalna w parku podworskim w Posadzie Zarszynskiej.

Uczniowie szkoły prezentowali swój dorobek także podczas prezentacji regionalnej w Rzeszowie w Hali na Podpromiu w dniu 28.09.2006 roku.

Ponadto wielkim wyróżnieniem dla szkoły jest zaproszenie do udziału w prezentacji centralnej projektu „Szkoła Marzeń” (tylko dwie szkoły z województwa podkarpackiego) na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 20.10.2006 roku.

 

 

 


2006 Wszelkie prawa zastrzeżone | SP Zarszyn

Witryne prowadzi Anna Ćwiakała
Nauczyciele Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyc

www.kanondladzieci.pl

 

www.misie.com.pl

www.reedukacja.prv.pl