Menu główne
Pozostałe
Zrealizowane Projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Śladami przeszłości


Ta ziemia od innych mi droższa


Pański Ogród


Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn.

Szkoła Marzeń

Zobacz jak realizowaliśmy nasz program.

Statystyki


Wszystkie wizyty: 5606
Dzisiaj: 84

gości na stronie:
1

Newsletter
Certyfikaty
Katalog Gwiazdor
Kalendarz
BIP

Informacje o szkole

O szkole:

Szkoła Podstawowa w Zarszynie działa na rzecz uczniów, rodziców, społeczności lokalnej, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole.


OFERUJEMY:

- edukację na wysokim poziomie, opiekę i wychowanie, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych


ZAPEWNIAMY:

- wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, która gwarantuje wysoki poziom nauczania i indywidualny, wszechstronny rozwój uczniów,
- miłą, przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa,
- naukę języka obcego już od klasy pierwszej,
- zajęcia informatyczne prowadzone w pracowni z dostępem do internetu,
- zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej,
- możliwość rozwijania zainteresowań,
- informacje o pracy szkoły w lokalnych mediach;
NASZ PROGRAM WYCHOWAWCZY I EDUKACYJNY wyraża się w następujących działaniach:

- promujemy wychowanie w demokratycznym stylu opartym na tradycji narodowej i wartościach chrześcijańskich,
- dajemy szanse każdemu uczniowi,
- podmiotowo traktujemy ucznia,
- dopasowujemy wymagania programowe do możliwości ucznia,
- zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne,
- w pracy swojej kierujemy się sercem,
- zachęcamy i włączamy rodziców i całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku lokalnym,
- otaczamy dzieci opieką i propagujemy w szkole partnerstwo miedzy pracownikami, rodzicami i społecznością lokalną,
- pomagamy duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom najuboższym,
- twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie,
- uważamy, że jesteśmy wspólnotą wzajemnie wychowującą się.Chcemy, aby nasza szkoła była coraz bardziej:

- przyjazna i otwarta dla wszystkich,
- zapewniająca wszechstronny rozwój dziecka


Pragniemy zrozumienia, wsparcia i życzliwej współpracy z władzami lokalnymi, rodzicami, instytucjami, społeczeństwem.


Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i podpowiedzi dotyczące funkcjonowania szkoły. Ze swojej strony zapewniamy, że pracę naszą poddajemy ciągłej ewaluacji.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone | SP Zarszyn

Witryne prowadzi Anna Ćwiakała
Nauczyciele Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyc

www.kanondladzieci.pl

 

www.misie.com.pl

www.reedukacja.prv.pl